Новости автобизнеса Авто в кредит Растаможка авто Работа в автобизнесе Автофорум Новости агротехники  info@autoonline.com.ua
На главную страницу
Поиск...
 
  Разделы
  На главную
  Автоновости
  Автозапчасти, комплек...
  Шины, диски...
  Аккумуляторы...
  Автохимия, автокосмет...
  Доп.оборудование, акс...
  Автоэлектроника...
  Автосервисное оборудо...
  Ремонт, услуги...
  Мототехника...
  Советы...
  Авто недвижимость (га...
  Автомобили...
  Авто адвокат...
  Рассылка новостей
  Продажа автомобилей
  Рейтинг надежности
  Транспортный сбор
  Доски объявлений
  Отзывы об автомобилях
   
  Авто в кредит
  Растаможка автоЗаконопроект №4281 предполагает повышение штрафов за нарушение ПДД
  Автомобильные новости
Законопроект №4281 предполагает повышение штрафов за нарушение ПДД
Авто адвокат | Размещено - 2003-11-25 13:14:01 | Прочитано - 3945 раз(а)
Публикуем текст данного законопректа...

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безпеки дорожнього рухуВерховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) у статті 121:
у назві слова "або мотошоломами" замінити словами "мотошоломами або спеціальними світловими та звуковими сигнальними пристроями";
абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:
"тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
доповнити статтю після частини п'ятої новою частиною такого змісту:
"Встановлення на транспортних засобах спеціальних звукових чи світлових сигнальних пристроїв червоного, синього або зеленого кольорів з порушенням правил, норм і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, або їх використання – тягне за собою накладення штрафу на водіїв транспортних засобів від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців, а на посадових осіб, громадян – суб'єктів підприємницької діяльності – накладення штрафу від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
2) у статті 122:
абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
"тягнуть за собою накладення штрафу від одного до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
"Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху більш як на 40 кілометрів на годину –
тягне за собою накладення штрафу від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

У зв’язку з цим частини другу – четверту вважати відповідно частинами третьою – п’ятою;
в абзаці другому частини третьої цифри і слова "0,2 до 0,5 неоподатковуваного мінімуму" замінити словами "одного до двох неоподатковуваних мінімумів";
в абзаці другому частини четвертої цифри і слова "0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму" замінити словами "двох до трьох неоподатковуваних мінімумів";
у частині п’ятій слова "першою або другою чи третьою" замінити словами "першою, другою, третьою або четвертою";

3) у статті 123:
абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
"тягне за собою накладення штрафу від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів на строк від трьох до шести місяців";
4) у статті 221:
назву викласти в такій редакції: "Місцеві загальні суди (судді)";
у тексті слова і цифри "Судді районних (міських) судів" і "статтями 121, 122, 1221, 1222, 123, 124, 130, 132" замінити відповідно словами і цифрами "Судді місцевих загальних судів" і "частиною п'ятою статті 121, частинами другою – четвертою статті 130";
доповнити статтю частиною другою такого змісту:
"Судді місцевих загальних судів розглядають також справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою – четвертою, шостою статті 121, статтями 122, 1221, 1222, 123, 124, частиною першою статті 130, статтею 132, частинами першою, другою, четвертою і п'ятою статті 133 цього Кодексу, у разі якщо особа заперечує проти факту вчинення правопорушення";
5) у статті 222:
частину першу після слів "правил, що забезпечують безпеку руху транспорту" доповнити словами "правил перевезення небезпечних речовин і предметів, великогабаритних та великовагових вантажів на транспорті", а слова і цифри "статті 1223, 1241 – 1281, частини перша і друга статті 129" замінити словами і цифрами "частини перша – четверта, шоста статті 121, статті 1211 – 1281, частини перша і друга статті 129, частина перша статті 130";
у частині другій:
у пункті 2 слова і цифри "статтями 1211, 1223, 1241, частинами першою і другою статті 126, частинами третьою і четвертою статті 127, статтями 128, 1281, частинами першою і другою статті 129" замінити словами і цифрами "частинами четвертою і шостою статті 121, статтею 1211, частиною четвертою статті 122, статтями 1221, 1222, 1223, частинами першою і третьою статті 123, статтями 124, 1241, частинами першою і другою статті 126, частинами третьою і четвертою статті 127, статтями 128, 1281, частинами першою і другою статті 129, частиною першою статті 130, статтею 132";
пункт 3 після слова "передбачені" доповнити словами і цифрами "частинами першою, другою і третьою статті 121, частинами першою, другою і третьою статті 122, частиною другою статті 123";
6) в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 слова і цифри "частина третя статті 133" замінити цифрами і словами "133 (якщо справа розглядатиметься місцевим загальним судом (суддею)";
7) у частині першій статті 294 слова і цифри "частиною третьою статті 133" замінити цифрами і словами "133 (якщо справа розглядалася суддею)".


2. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст.338):
1) у статті 15:
частини четверту, п’яту і шосту викласти в такій редакції:
"Основні положення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів визначаються Кабінетом Міністрів України.
Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності, які отримали атестат про акредитацію. Періодичність перевірки акредитованих навчальних закладів визначається за результатами їх діяльності. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв здійснюються за типовими програмами, що відповідають установленим кваліфікаційним вимогам. Перелік вимог до суб'єктів підприємницької діяльності, типові програми підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, кваліфікаційні вимоги до фахівців, які здійснюють таку підготовку, визначаються Міністерством внутрішніх справ України і Міністерством освіти і науки України.


Право на керування транспортними засобами підтверджується відповідним посвідченням, що видається на певний термін. На території України діють національні і міжнародні посвідчення на право керування транспортними засобами, порядок видачі та обміну яких установлюється Кабінетом Міністрів України";
доповнити статтю новою частиною такого змісту:
"З метою запобігання надзвичайним ситуаціям при перевезенні небезпечних вантажів право на керування транспортними засобами з такими вантажами надається водіям після проходження ними підготовки за програмами і в порядку, що встановлюються Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України і Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Періодичність проходження підготовки до транспортування небезпечних вантажів і дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій під час їх транспортування та порядок видачі свідоцтва на право перевезення таких вантажів відповідно до класу небезпеки вантажу і транспортного засобу встановлюються Кабінетом Міністрів України";
2) статтю 29 доповнити двома новими частинами такого змісту:
"З метою запобігання аваріям, катастрофам та іншим надзвичайним ситуаціям, які можуть виникнути під час перевезення небезпечних вантажів, допуск транспортних засобів з такими вантажами до участі в дорожньому русі здійснюється за окремим дозволом у порядку, що визначається Міністерством внутрішніх справ України і Міністерством транспорту України.
Порядок встановлення та використання на транспортних засобах спеціальних звукових чи світлових сигнальних пристроїв червоного, синього, оранжевого або зеленого кольорів визначається Кабінетом Міністрів України";
3) частину третю статті 30 викласти в такій редакції:
"Перелік єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на таких засобах, визначається Кабінетом Міністрів України";
4) у статті 34:
доповнити статтю після частини четвертої новою частиною такого змісту:
"Відомості про зареєстровані (перереєстровані) транспорті засоби та їх власників вносяться до облікових баз даних автоматизованої інформаційної системи Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України".
У зв'язку з цим частини п'яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою;

частину сьому викласти в такій редакції:
"Експлуатація незареєстрованого транспортного засобу, зі знищеними, сфальсифікованими або підробленими ідентифікаційними номерами вузлів і агрегатів, без номерних знаків забороняється. В разі експлуатації такий транспортний засіб доставляється на спеціальний майданчик чи стоянку. Порядок тимчасового затримання транспортних засобів визначається Міністерством внутрішніх справ України. Рішення про дальшу експлуатацію такого транспортного засобу приймається у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України".


II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Аналогичные новости
• В сети АЗС Chipo будут контролировать качество топлива
• Результаты тестов качества зимнего дизеля
• Эксперты проверили качество автомобильного газа
• Треть 92-го бензина в Украине – «не кондиция»
• В Украине прошел День общения с клиентами «БРСМ-Нафта»
Новости по теме на AUTO-Consulting
• У дистрибьютора автомобилей Lifan в Украине открылся официальный сайт
• В Украине начались официальные продажи Mitsubishi L200
• KIA идет на Восток
• Московские пробки исчезнут через 10 лет
• Компании «Илта» подарили уникальную коллекцию логотипов Peugeot


  Интересные факты
Загрузка ...

  Последние новости
• В сети АЗС Chipo будут контролировать качество топлива
• Результаты тестов качества зимнего дизеля
• Эксперты проверили качество автомобильного газа
• Треть 92-го бензина в Украине – «не кондиция»
• В Украине прошел День общения с клиентами «БРСМ-Нафта»
• Топливо украинского производства прошло проверку на стенде
• Где пообедать в дороге. Эксперты проверили рестораны на заправках
• Эксперты проверили качество украинского бензина
• Зимний «дизель» - в трети проб обнаружена вода
• Что нам задувают в баллоны под видом автомобильного газа? Тест качества сжиженного газа на АГЗС
• Лояльность и сервисы на АЗС. Где выгоднее?
• Можно ли заправляться бензином со спиртом? Результаты тестов
• В Украине проверили качество «летнего» дизеля
• Можно ли пообедать в дороге? Результаты экспертизы
• Где перекусить в дороге? Эксперты проверили качество хот-догов и кофе на АЗС Украины
• Какие "омывайки" лучше. Результаты тестов
• Тест: замерзает ли «зимний» дизель в морозы
• Как заправляться автогазом без «недолива»? Советы
• На открытии нового дома прошла выставка ретро-автомобилей
• Какие АЗС в центре и на востоке Украины прошли проверку качества 92-го бензина